^Fel
 
  
 
Get Adobe Flash player

Zöld óvoda

Névnap

2020. február 24. Hétfő
Szökőnap

 
A Nap kel 06:39-kor,
nyugszik 17:28-kor.
 

 
Holnap
Mátyás, Jázmin
napja lesz.

Az óvoda bemutatása

Óvodánk 1961-ben épült a település középpontjában. Az akkori három csoportos óvoda folyamatosan bővült, a csoportok száma kilencre emelkedett. 1999 a fordulat éve lett az óvodában, mert ekkortól fokozatosan beindult a gyerekek létszámának csökkenése, amely magával vonzotta az óvodai csoportok létszámának csökkenését is. A 2007/2008-as évben megtörtént az óvoda épületének felújítása, megszépült óvodánk kívülről belülről. 2008-tól négy óvodai csoport és egy bölcsődei csoporttal lettünk gazdagabbak. 2010-re már sikerült átadnunk a harmadik bölcsődei csoportot is. 2016-ban egy pályázat segítségével megtörtént az óvoda felújítása és bővítése, ezáltal már 5 óvodai és 3 bölcsődei csoportban tudtuk fogadni a gyermekeket.

Intézményünk a mai kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkezik, fenntarthatósági és környezetvédelmi valamint esélyegyenlőségi szempontból XXI. századi. A 2017/2018-as nevelési évben csatlakoztunk az általános iskolához és egyúttal egyházi fenntartásúak lettünk.  Új fenntartónk Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye.
A fenntartóváltással és az iskolához való csatlakozással a nevünk is megváltozott. Új nevünk: Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde. Jelenleg 5 óvodai csoportunk és két bölcsődei csoportunk van.

Csoportszobáink gyönyörűen kialakítottak. Sokszínű és változatos játékokkal fogadjuk a gyermekeket. Tornaszobánk jól felszerelt, és sok program lebonyolításához biztosít helyet gyermekeinknek. Sószobával is rendelkezünk, amely a felsőléguti megbetegedések megelőzésére, valamint egészségmegőrzésre is szolgál. Nagy zöldfelületünk, parkosított udvarunk van. A gyermekek „határtalan” kinti játékához sokféle udvari játék, homokozó, babaházak állnak rendelkezésre. Az árnyékot adó fák, bokrok, cserjék, nyáron át nyíló virágok esztétikai élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hagyományőrző parkunk, a fedett terasszal szinte egyedülálló a környék óvodái közül.

Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink számára jól felszerelt szakmai könyvtár, fejlesztő eszközök, nevelőtestületi szoba áll rendelkezésre.

Személyi és tárgyi feltételrendszerünk jó. Minden óvodai csoportban két óvónő és egy dajka néni dolgozik. A bölcsődei csoportokban két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka neveli, gondozza a kicsinyeket.

A dolgozóink igénye a folyamatos képzés, önképzés. Nevelőmunkánkat a Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa, valamint logopédusa is segíti.

Helyi nevelési programunk kiemelt területei: hagyományápolás, környezetvédelem, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé. Megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk a szabad játékhoz. A kötelező és kötetlen foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységek. 
Részt veszünk a városi rendezvényeken, bábelőadókat hívunk, sokat sétálunk, kirándulunk.

 

Legfontosabb nevelési elveink:

 

-      Az óvodai élet egészét a játék, játékosság jellemzi

-      A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása

-      A gyermeki személyiség differenciált képességeinek kibontakoztatása

-      /tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség/

-      Biztosítjuk a testi, szociális, értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak
megfelelő fejlődését

-      Egészséges életmód alakítása, egészségnevelés

-      Környezeti nevelés

-      Valláserkölcsön alapuló nevelési elvek bevezetése, gyakorlati megvalósítása

-      Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése

 

Katolikus óvodánkban, bölcsődénkben kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten alapuló, keresztény értékrendet, az egymásra figyelés fontosságát, rácsodálkozzanak a teremtett világ szépségeire. Helyi nevelési programunk másik kiemelt feladata a néphagyományok ápolása, a régi szokások megismertetése óvodásainkkal, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre is. Mindezekkel mindennapi óvodai életünket szeretnénk gazdagabbá, színesebbé tenni.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az intézmény valamennyi dolgozója azon fáradozik, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai és bölcsődei éveket biztosítsunk.

 

Társoldalak

 

 

Társoldalak 1

 

 

Társoldalak 2

Copyright © 2013. Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde Rights Reserved.