^Fel
 
  
 
Get Adobe Flash player

Zöld óvoda

Bejelentkezés

Névnap

2019. szeptember 15. Vasárnap
Enikő, Melitta

 
A Nap kel 06:26-kor,
nyugszik 19:05-kor.
 

 
Holnap
Edit, Ditta, Ludmilla
napja lesz.

Az óvoda bemutatása

Óvodánk 1961-ben épült a település középpontjában. Az akkori három csoportos óvoda folyamatosan bővült, a csoportok száma kilencre emelkedett. 1999 a fordulat éve lett az óvodában, mert ekkortól fokozatosan beindult a gyerekek létszámának csökkenése, amely magával vonzotta az óvodai csoportok létszámának csökkenését is. A 2007/2008-as évben megtörtént az óvoda épületének felújítása, megszépült óvodánk kívülről belülről. 2008-tól négy óvodai csoport és egy bölcsődei csoporttal lettünk gazdagabbak. 2010-re már sikerült átadnunk a harmadik bölcsődei csoportot is. 2016-ban egy pályázat segítségével megtörtént az óvoda felújítása és bővítése. Így most már 5 óvodai és 3 bölcsődei csoportban tudjuk fogadni a gyermekeket.

Intézményünk a mai kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkezik, fenntarthatósági és környezetvédelmi valamint esélyegyenlőségi szempontból XXI. századi. A 2017/2018-as nevelési évben csatlakoztunk az általános iskolához és egyúttal egyházi fenntartásúak lettünk.  Új fenntartónk Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye.
A fenntartóváltással és az iskolához való csatlakozással a nevünk is megváltozott. Új nevünk: Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde.

Csoportszobáink gyönyörűen kialakítottak. Sokszínű és változatos játékokkal fogadjuk a gyermekeket. Tornaszobánk jól felszerelt, és sok program lebonyolításához biztosít helyet gyermekeinknek. Sószobával is rendelkezünk, amely a felsőléguti megbetegedések megelőzésére, valamint egészségmegőrzésre is szolgál. Nagy zöldfelületünk, parkosított udvarunk van. A gyermekek „határtalan” kinti játékához sokféle udvari játék, homokozó, babaházak állnak rendelkezésre. Az árnyékot adó fák, bokrok, cserjék, nyáron át nyíló virágok esztétikai élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hagyományőrző parkunk, a fedett terasszal szinte egyedülálló a környék óvodái közül.

Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink számára jól felszerelt szakmai könyvtár, fejlesztő eszközök, nevelőtestületi szoba áll rendelkezésre.

Személyi és tárgyi feltételrendszerünk jó. Minden óvodai csoportban két óvónő és egy dajka néni dolgozik. A bölcsődei csoportokban két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka neveli, gondozza a kicsinyeket.

A dolgozóink igénye a folyamatos képzés, önképzés. Nevelőmunkánkat a Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa, valamint logopédusa is segíti.

Helyi nevelési programunk kiemelt területei: hagyományápolás, környezetvédelem, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé. Megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk a szabad játékhoz. A kötelező és kötetlen foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységek. 
Részt veszünk a városi rendezvényeken, bábelőadókat hívunk, sokat sétálunk, kirándulunk.

 

Legfontosabb nevelési elveink:

1.     A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása

2.     A gyermeki személyiség differenciált képességeinek kibontakoztatása

/tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség/

3.     Az óvodai élet egészét a játék, játékosság jellemzi

4.     Biztosítjuk a testi, szociális, értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak
 megfelelő fejlődését

5.     Egészséges életmód alakítása, egészségnevelés

6.     Környezeti nevelés

7.     Valláserkölcsön alapuló nevelési elvek bevezetése, gyakorlati megvalósítása

8.     Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése

 

Helyi nevelési programunk kiemelt feladata a néphagyományok ápolása, a régi szokások megismertetése óvodásainkkal. Ezzel mindennapi óvodai életünket szeretnénk gazdagabbá, színesebbé tenni. A népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai közül olyanokat válogatunk, amelyek megfelelnek az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak, s egyben esztétikai élményt is nyújtanak (népmesék, mondókák, énekes - táncos játékok).

 

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az intézmény valamennyi dolgozója azon fáradozik, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai és bölcsődei éveket biztosítsunk.

Katolikus fenntartású lett az óvoda és bölcsőde

 

2017. szeptember elején gyerekzsivajtól volt hangos az óvoda és bölcsőde. Örömteli beszélgetések, nagy ölelések, és persze sírás hallatszott a folyosókon. De mégis más volt ez a kezdés. A gyerekek, ha nem is érezték, vagy látták a változást, mi mint intézményi dolgozók és szülők tudtuk, hogy másképp lesz ezután. Mindannyiunkban benne volt eddig is a jó Isten szeretete, az egymás iránti tisztelet, de 2017. szeptembert 01-től mégis megváltozott, és megváltozik sok-sok minden az intézményben.

Az intézményünk homlokzatára felkerült a katolikus szó, amely hirdeti ország-világnak, hogy mi követjük azt az ősi gyökereket, amelyek irányítják életünket. A csoportszobákba elhelyeztük a keresztet, amely jelzés számunkra, hogy Jézus hív és vár bennünket, kicsinyeket, nagyokat egyaránt. Mindennapi „használatba” vettük a BIBLIÁT, amely útmutatást jelent nekünk a mindennapi feladatok végzéséhez. A csoportokban szinte kis „oltárok” is vannak, amelyeket az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők és dajkanénik készítettek. Úgy látom, hogy nem csak külsőleg, hanem belsőleg is megváltoztunk. Az étkezések előtti és utáni imák, a napi fohászok, énekek, bibliai olvasmányok „másokká” tették a gyermek és felnőtt közösséget.

A mi óvodánk és bölcsődénk nem 2017.szeptember 01-től lett hívő közösség, hanem mindig is az volt. Nálunk az imádkozás, a templomlátogatás a HIT életet élt, és bízom benne, hogy élni is fog.

Miben is változott az óvodai és bölcsődei élet az elmúlt évekhez viszonyítva?

Az iskolával lettünk egy közös fenntartású intézmény, amelyet a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye Palánki Ferenc püspökatya vezetésével irányít. Az iskolával közösen már több alkalommal voltunk hálaadó szentmisén, közös szertartásokon, és lelki napokon. Ami nem változott, hogy maradt az óvodai 5 csoport ideális létszámmal 20-23 fő, és a csoportokban 2 óvodapedagógus és 1 dajkanéni neveli-, oktatja a gyermekeket.

A bölcsődében 2 csoportban vannak a kicsinyek, ahol 1-1 csoportban 2 kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajkanéni varázsolja széppé a gyermekek mindennapjait.

Intézményünk felújított szép épületben működik, ahol tornaszoba, fejlesztőszoba, valamint sószoba segíti a gyermekek fejlesztését.

Tovább gondolkodik a fejlesztéseken a kollektíva, mert szeretnénk egy mászófalat, mezítlábas KNEIPP egészségmegőrző tanösvényt, valamint udvari telepített játékeszközöket, babaházat stb. Terveink között nagyon sok minden szerepel még. Bízunk a fenntartónk nagylelkűségében, a Szülői Közösség támogatásában, az alapítványunkban, és az itt dolgozók ötleteiben és nem utolsó sorban számítunk a szponzorokra, akik eddig is támogatták intézményünket.

A gyerekeknek igyekszünk még több lehetőséget biztosítani a fejlesztésükre. Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, és a tehetséggondozásra.

 

 

„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mert aki kér, mind kap; és aki keres talál;és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt7,7)

 

Társoldalak

 

 

Társoldalak 1

 

 

Társoldalak 2

Copyright © 2013. Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde Rights Reserved.